آموزش کامپیوتر در تبریز

اموزش ICDL در تبریز

یکی از سر فصلهای اموزشی  ما در دوره های  مهارتهای هفتگانه کامپیوتر در تبریز ، نرم افزار WORD می باشد. منظور از واژه پرداز همان تایپ و ویراستاری می باشد، که نرم افزارهای واژه پرداز امکان نگارش، ویرایش اسناد، قالب بندی و چاپ اسناد را مهیا می سازند. این نرم افزار محصول شرکت مایکروسافت می […]